top of page
Çapa 2
Çapa 1
Modern Ofis

Mükellef Hakları

Zor durum ve özel haller

Zor durumda bulunması sebebiyle vergi muamelelerine ilişkin ödevlerini süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir süre verilebilir.

 

Bu mühletin verilebilmesi için :

 

- Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır. 

- İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule edilmelidir. 

- Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

 

 

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.

bottom of page