top of page
Çapa 2
Çapa 1
Modern Ofis

Mükellef Hakları

Özelge (Mukteza)

Mükellefler, Maliye Bakanlığından veya Maliye Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından açık olamayan ve uygulamada şüpheye düştükleri konular hakkında yazılı açıklama isteyebilirler.

Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı "yazı ile veya sirkülerle" cevaplamak mecburiyetindedirler.


Sadece başvuru yapan mükellefe yazı ile gönderilen cevaplar “mukteza” veya “özelge” olarak adlandırılmaktadır.


Alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri ceza kesilmesini gerektirse dahi ceza kesilmez.

bottom of page